Cenník

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

  • Zdravotné poisťovne v SR uhrádzajú zdravotnú starostlivosť na základe vykazovania výkonov
  • Činnosť ADOS je plne alebo čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia. 
  • V súčasnosti poisťovne nepreplácajú všetky výkony vykazované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
  • Z uvedeného dôvodu sú niektoré výkony spoplatnené podľa aktuálneho cenníka ADOS SALUS s.r.o.