Naše služby

Domáce ošetrenie po prepustení z nemocnice

ošetrenie určené po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, pacient odmietajúci  hospitalizáciu

Odber krvi a aplikácia infúzií

na základe ordinácií a poverenia lekára -indikované a vyžiadané odbery krvi, laboratórne vyšetrenia, podávanie injekcií, infúzií a iných liečiv

  • Poverenie pre sestru na aplikáciu intravenóznej terapie vypisuje indikujúci LEKÁR.

Pacienti s neurologickým ochorením a imobilní pacienti

ošetrenie určené čiastočne i úplne imobilným pacientom , pacientom s neurologickými ochoreniami zamedzujúcimi ošetrenie v ambulancii

Ošetrenie rán, dekubitov a diabetických nôh

ošetrenie pri náhlych či krátkodobých chorobách, pri dekubitoch, vredoch predkolenia, nehojacich sa ranách či chronických ochoreniach

Pacienti s onkologickým ochorením

poskytovanie ošetrenia pacientom s onkologickými ochoreniami, chorým v terminálnom štádiu onkologických ochorení

Medicinálna pedikúra a podologické ošetrenie nôh

zdravotná, odborná a kompletná pedikúra nôh (so zameraním na zložitejšie ošetrenia) vykonávaná sestrou špecialistkou. Ošetrenie nôh je vhodné aj pre diabetikov