Naše služby

Domáce ošetrenie po prepustení z nemocnice

ošetrenie určené po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, pacient odmietajúci  hospitalizáciu

Odber krvi a aplikácia infúzií

na základe ordinácií a poverenia lekára: indikované a vyžiadané odbery krvi, laboratórne vyšetrenia, podávanie injekcií, infúzií a iných liečiv. 

Indikáciu pre sestru na aplikáciu intravenóznej terapie vypisuje lekár.

Pacienti s neurologickým ochorením a imobilní pacienti

ošetrenie určené čiastočne i úplne imobilným pacientom , pacientom s neurologickými ochoreniami zamedzujúcimi ošetrenie v ambulancii

Ošetrenie rán, dekubitov a diabetických nôh

ošetrenie pri náhlych či krátkodobých chorobách, pri dekubitoch, vredoch predkolenia, nehojacich sa ranách či chronických ochoreniach

Pacienti s onkologickým ochorením

poskytovanie ošetrenia pacientom s onkologickými ochoreniami, chorým v terminálnom štádiu onkologických ochorení


Prenájom kyslíkových prístrojov

prenájom kyslíkového koncentrátora: po prekonaní ochorenia Covid-19, pri dýchacích ťažkostiach, ochoreniach kardiovaskulárneho systému, pri liečbe následkov cievnej mozgovej príhody, poruchách pamäti a zdravotnej starostlivosti (stredný vek a starnutie, únava mozgu, stav po chemoterapii).