o ADOS SALUS s.r.o.

Ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí


  • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti- ADOS - poskytuje zdravotnú starostlivosť v domácnosti ( alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí ) sestrou s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
  • Ošetrenie v domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytované osobám vo všetkých vekových kategóriách, určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie.
  • Navrhuje ju lekár primárnej ambulantnej starostlivosti (PAS, obvodný lekár), s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


  • Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť :

               * ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti

              *  ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti

              * ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti

              * lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

  • O poskytnutie ošetrenia v domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca.

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

  • Zdravotné poisťovne v SR uhrádzajú zdravotnú starostlivosť na základe vykazovania výkonov, činnosť ADOS je plne alebo čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia.                      V súčasnosti poisťovne nepreplácajú všetky výkony vykazované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
  • Z uvedeného dôvodu sú niektoré výkony spoplatnené podľa aktuálneho cenníka                 ADOS SALUS s.r.o.