o ADOS SALUS s.r.o.

Ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí


Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti- ADOS - poskytuje zdravotnú starostlivosť v domácnosti (alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí ) sestrou s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

 • Ošetrenie v domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytované osobám vo všetkých vekových kategóriách, určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie.
 • Navrhuje ju lekár primárnej ambulantnej starostlivosti (PAS, obvodný lekár), s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


 • Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť:

  1. ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
  2. ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
  3. ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti
  4. lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 • O poskytnutie ošetrenia v domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca.